Split, Put Mostina 12a - Opel, 021/246-430

Split, Put Mostina 12b - Citroen, 021/681-540

Lokacije

PSC Dalmacija – Put Mostina 12a i Put Mostina 12b, 21000 Split

PSC Dalmacija – Opel

Put Mostina 12a, 21000 Split

Prodaja: 021/246-430

PSC Dalmacija – Citroen

CitroenPSC Split

Put Mostina 12b, 21000 Split

Prodaja: 021/681-544