Split, Put Mostina 12a - Opel, 021/246-430

Split, Put Mostina 12b - Citroen, 021/681-540

Naziv projekta: UP.01.3.2.09.0001 Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II
Cilj: osiguranje usvajanja ključnih vještina i kompetencija u obrzničkim zanimanjima neposredno u gospodarstvu te osiguranje kvalitetno obrazovanih kadrova koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu
Nabava potrošnog materijala/sitnog inventara/opreme sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda